• Công trình xóa T & hoàn thiện sơ đồ

  • HT Thông tin SCADA & Camera giám sát

  • Nhà máy năng lượng công suất Vừa & Nhỏ

  • HT cấp điện, nước KĐT & Tòa Nhà

  • HT Cơ điện Nhà máy & Phân xưởng

  • HT Đường dây & Trạm điện tới 220KV

  • HT Chiếu sáng Cầu & Đường