Rơ le giám sát mạch cắt
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le cắt và khóa
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le điều chỉnh điện áp
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le trung gian
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Khối thử nghiệm
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le chỉ thị cờ
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Khối thử nghiệm dòng áp
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le bảo vệ tần số
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le bảo vệ điện áp
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le bảo vệ quá dòng có hướng
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le bảo vệ quá dòng cắt nhanh
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le bảo vệ so lệch máy phát
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le bảo vệ so lệch thanh cái
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le bảo vệ so lệch MBA
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le bảo vệ so lệch đường dây
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Rơ le bảo vệ khoảng cách
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Hỗ trợ trực tuyến
CEO
hỗ trợ trực tuyến THANH HUNG SINH
  0913691899
  thanhhungsinh@nnc.net.vn
CFO
hỗ trợ trực tuyến NGUYEN THI HOA LAN
  0913501877
  nguyenhoalan@nnc.net.vn
ADMIN
hỗ trợ trực tuyến ADMIN
  024.37849934
  tchc@nnc.net.vn
Hotline: +84 913691899
 » VTV1- Công ty TNHH Nhất Nước công trình Tịnh Biên
 » Thiết bị bảo vệ chống cháy nổ máy biến áp cách điện dầu 110kV tới 500KV
 » Thi công hệ thống điện
 » Thi công xây lắp
Thống kê
  • Trực tuyến: 9
  • Lượt truy cập: 910943
Locations of visitors to this page