Nắp chuyển cấp giảm phải (N1R-0X Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Nắp chuyển cấp giảm trái (N1L-0X Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng nối giảm phải (M1R-0X Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng nối giảm trái (M1L-0X Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang nối chữ thập
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang nối giảm phải
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang nối giảm trái
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang nối thu hai bên
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang Nối chuyển cấp 90 độ đứng ngoài
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang Nối chuyển cấp 45 độ đứng ngoài
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang nối 45 độ đứng trong
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang Nối chữ T đứng
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang nối góc 90 độ
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Nắp thang-máng thẳng (N1S-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Nắp chuyển cấp 90 độ cáp ngoài H = 100 (N1O-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Nắp chuyển cấp 90 độ cáp trong (N1I-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Nắp chữ thập (N1C-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Nắp chữ T (N1T-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
 Nắp chuyển góc 90 độ (N1E-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng chuyển cấp 90 độ cáp ngoài (M1O-02 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thang thẳng
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
 Thang nối góc 45 độ
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
 Thang Nối chữ T ngang
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
 Thang nối 90 độ đứng trong
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng thẳng (M1S-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng chuyển góc 90 độ (M1E-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng chữ T (M1T-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng chữ thập (M1C-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng chuyển cấp 90 độ cáp trong (M1I-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng chuyển cấp 90 độ cáp ngoài (M1O-01 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng thẳng (M1S-02 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máng chuyển góc 90/90 (M1E-02 Type)
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Trang  1 2   Next page
Hỗ trợ trực tuyến
CEO
hỗ trợ trực tuyến THANH HUNG SINH
  0913691899
  thanhhungsinh@nnc.net.vn
CFO
hỗ trợ trực tuyến NGUYEN THI HOA LAN
  0913501877
  nguyenhoalan@nnc.net.vn
ADMIN
hỗ trợ trực tuyến ADMIN
  024.37849934
  tchc@nnc.net.vn
Hotline: +84 913691899
 » VTV1- Công ty TNHH Nhất Nước công trình Tịnh Biên
 » Thiết bị bảo vệ chống cháy nổ máy biến áp cách điện dầu 110kV tới 500KV
 » Thi công hệ thống điện
 » Thi công xây lắp
Thống kê
  • Trực tuyến: 11
  • Lượt truy cập: 949761
Locations of visitors to this page