Máy cắt 550kV cách điện bằng khí SF6
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Dao cách ly 550kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Biến dòng điện 550kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Biến điện áp 550kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Chống Sét Van 550kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Sứ Đỡ 550kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Cuộn Kháng 550kv
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Tụ Bù 550kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Cáp Ngầm cách điện XLPE-500kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thiết Bị Hợp bộ 550kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máy cắt 245kV cách điện bằng khí SF6
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Dao cách ly 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Biến dòng điện 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Biến điện áp 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Chống Sét Van 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Sứ Đỡ 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Cuộn Kháng 245kv
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Tụ Bù 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thiết Bị Hợp bộ 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thiết bị Hợp Bộ GIS 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Cáp Ngầm cách điện XLPE-245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Hộp Nối cáp ngầm 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Đầu cáp 245kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Đầu cáp 123kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Cáp Ngầm cách điện XLPE-123kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Hộp Nối cáp ngầm 123kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Cuộn Kháng 123kv
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Máy biến áp 123kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thiết bị Hợp Bộ GIS 123kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Thiết Bị Hợp bộ 123kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Sứ Đỡ 123kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Chống Sét Van 123kV
Model/Type:
Đơn Giá: Liên hệ
Xuất xứ:
Trang  1 2   Next page
Hỗ trợ trực tuyến
CEO
hỗ trợ trực tuyến THANH HUNG SINH
  0913691899
  thanhhungsinh@nnc.net.vn
CFO
hỗ trợ trực tuyến NGUYEN THI HOA LAN
  0913501877
  nguyenhoalan@nnc.net.vn
ADMIN
hỗ trợ trực tuyến ADMIN
  024.37849934
  tchc@nnc.net.vn
Hotline: +84 913691899
 » VTV1- Công ty TNHH Nhất Nước công trình Tịnh Biên
 » Thiết bị bảo vệ chống cháy nổ máy biến áp cách điện dầu 110kV tới 500KV
 » Thi công hệ thống điện
 » Thi công xây lắp
Thống kê
  • Trực tuyến: 4
  • Lượt truy cập: 857254
Locations of visitors to this page