Ngành điện miền Bắc tăng trưởng vượt bậc
Ngày 5/1/2018, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ở 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hồ Mạnh Tuấn – Phó Tổng giám đốc EVNNPC cho biết, trong điều kiện kinh tế trong nước tiếp tục ổn định, tăng trưởng điện khu vực miền Bắc ở mức cao, tình hình thiên tai, bão và mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện miền Bắc, ảnh hưởng nhiều đến việc đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng. Tuy nhiên, toàn đơn vị đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch năm, đẩy mạnh thực hiện Chủ đề năm "Đẩy mạnh Khoa học công nghệ" của Tập đoàn, Tổng công ty đã chú trọng vào công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKD, nâng tầm thương hiệu.

Năm 2017, sản lượng điện EVNNPC đã nhận ước đạt 60,973 tỷ kWh, tăng 11,59% so với năm 2016 và đạt 99,86% KH EVN giao; điện thương phẩm ước đạt 57,18 tỷ kWh, tăng trưởng 11,81% so với năm 2016 và đạt 100,11% KH điều chỉnh EVN giao. Trong đó, thành phần CNXD ước đạt 36,68 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 64,13% và tăng trưởng 14,7%; thành phần QLTD ước đạt 16,94 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 29,62% và tăng trưởng 5,54% so với năm 2016.

Dù giá bán điện bình quân giảm 0,3 đ/kWh so với cùng kỳ 2016 nhưng doanh thu toàn đơn vị tăng 11,82% (89.849,76 tỷ đồng) đạt 100,19% KH EVN giao,  tỷ lệ thu nộp đạt 99,85%. Tổn thất điện năng  đạt 5,77%, thấp hơn 0,18% so với kế hoạch EVN giao đầu năm (5,95%) và giảm 0,32% so với năm 2016. Cho đến nay, EVNNPC đang cấp điện cho khoảng 9.395.074 khách hàng tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Trong công tác dịch vụ khách hàng, Tổng công ty đã hoàn thành tốt 14 chỉ tiêu; tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 426.513 khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng của Tổng công ty đạt 5,25 ngày/7 ngày, giảm 1,75 ngày so với quy định; Thanh toán tiền điện qua Ngân hàng và tổ chức trung gian ước đạt 41,16%, vượt 14,03% so với KH giao, trong đó thanh toán qua Ngân hàng chiếm 11,91% và qua tổ chức trung gian chiếm 29,25%.

Trong năm EVNNPC đã thực hiện gửi, thông báo đến KH qua tin nhắn là 179,75 triệu lượt, tăng 22,24 triệu lượt so với 2016. Tổng đài CSKH đã tiếp nhận, phối hợp giải quyết và phản hồi thông tin cho 1.151.590 yêu cầu của khách hàng, tăng 877.021 so với 2016.

Đánh giá tư vấn độc lập về mức độ hài lòng khách hàng qua Trung tâm CSKH đạt 7,76 điểm; điểm hài lòng chung của toàn đơn vị đạt 7,86 điểm, cao hơn 0,1 điểm so với chỉ tiêu EVN giao.

Báo cáo của EVNNPC cũng cho thấy, tính đến hết năm 2017, tổng công ty đã cấp điện 100% số huyện; 100% số xã và 98,3% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. Đã có 3.465/tổng số 4.048 xã (đạt 86%) do tổng công ty bán điện đạt tiêu chí về điện của chương trình nông thôn mới.

Bên cạnh đó, công tác triển khai thị trường bán buôn điện; kiểm tra giám sát mua bán điện; quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện và an toàn lao động đều có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2017.

Trong năm 2017, tổng công ty đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Các dự án thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tổng công ty đã nỗ lực thu xếp vốn cho các dự án trong điều kiện nguồn vốn vay tín dụng thương mại khó khăn. Tổng công ty đã thực hiện quản lý, cân đối vốn đầu tư theo kế hoạch hàng năm và trung hạn, phân bổ hợp lý vốn đầu tư theo thứ tự ưu tiên, tập trung vốn cho các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết. Công tác thu xếp vốn cho đầu tư xây dựng đạt được kết quả xuất sắc. Các công trình trọng điểm đã sớm đưa vào vận hành kịp thời cung cấp điện, đảm bảo chất lượng điện và giảm được tổn thất điện năng, nâng cao sản lượng điện thương phẩm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của tổng công ty.

Tính đến 31/12/2017, EVNNPC đã khởi công 74 dự án 110kV; hoàn thành đóng điện 87 dự án 110kV, năng lực tăng thêm khoảng 2.238 MVA và 492,5km đường dây 110kV. 

Cũng theo ông Tuấn, năm 2018 vẫn được dự báo là một năm tăng trưởng kinh tế ổn định của Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng GDP do Chính phủ đặt ra là 6,7%. Tổng công ty sẽ tiếp tục phải vượt qua các khó khăn, thử thách, đó là: Nhu cầu phụ tải cao, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, nhu cầu vốn rất lớn cho đầu tư phát triển lưới điện, cho hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật trong khi thu xếp vốn rất khó khăn….

Tuy nhiên tổng công ty vẫn tiếp tục bám sát nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chính là đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành các dự án ĐTXD lưới điện. Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động để SXKD có lợi nhuận.

Trong đó phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 63,9 tỷ kWh, tăng trưởng 11,75%; Tổn thất điện năng: 5,68%, giảm 0,06% so với thực hiện năm 2017; Chỉ số tiếp cận điện năng: ≤ 7 ngày làm việc; phấn đấu đạt năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm ≥ 2,58 triệu kWh/lao động. Kế hoạch ĐTXD với tổng giá trị tổng đầu tư 16.527 tỷ đồng. Trong đó: Đầu tư thuần 12.838 tỷ đồng; Trả nợ gốc và lãi vay, hoàn trả lưới điện 3.687 tỷ đồng.

 

Theo baocongthuong.com.vn

Hỗ trợ trực tuyến
CEO
hỗ trợ trực tuyến THANH HUNG SINH
  0913691899
  thanhhungsinh@nnc.net.vn
CFO
hỗ trợ trực tuyến NGUYEN THI HOA LAN
  0913501877
  nguyenhoalan@nnc.net.vn
ADMIN
hỗ trợ trực tuyến ADMIN
  024.37849934
  tchc@nnc.net.vn
Hotline: +84 913691899
 » VTV1- Công ty TNHH Nhất Nước công trình Tịnh Biên
 » Thiết bị bảo vệ chống cháy nổ máy biến áp cách điện dầu 110kV tới 500KV
 » Thi công hệ thống điện
 » Thi công xây lắp
Thống kê
  • Trực tuyến: 6
  • Lượt truy cập: 803505