Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của nghành điện lực
Theo thông cáo báo chí tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh và xây lắp 6 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có những con số thống kê cụ thể cho từng lĩnh vực của tập đoàn và những hoạch định phát triển cho giai đoạn 6 tháng cuối năm.

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2015:

1. Tình hình cung ứng điện:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện có dự phòng, cung cấp điện ổn định.

Sản lượng toàn hệ thống trong tháng 6/2015 đạt 14,61 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2015 sản lượng toàn hệ thống đạt 78,74 tỷ kWh, tăng 12,35% so với cùng kỳ năm 2014.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 6/2015 ước đạt 14,17 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2015 đạt 76,58 tỷ kWh, tăng 11,98% so với cùng kỳ. Trong tổng sản lượng điện sản xuất và mua 6 tháng, thủy điện chiếm 31,39% , tua-bin khí chiếm 31,58%, nhiệt điện dầu chiếm 0,16%, điện mua Trung Quốc chiếm 1,16% và đặc biệt, nhiệt điện than đạt sản lượng huy động cao, chiếm 35,71% (trong đó Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vượt sản lượng so với kế hoạch, góp phần đáng kể đảm bảo cấp điện miền Nam).

Tháng 6/2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 13,4 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 68,414 tỷ kWh, tăng 11,62% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,87% (miền Bắc tăng 13,99%, miền Trung tăng 11,22%, miền Nam tăng 10,08%), điện cấp cho công nghiệp - xây dựng chiếm 53,6% tăng 11,68%, điện cấp cho thương mại chiếm 5% tăng 21,5%, điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 35% tăng 9,97%; điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,8% tăng 26,33%; điện cấp cho thành phần khác chiếm 4,6% tăng 8,74%.

2. Thực hiện tiết kiệm điện:

Công tác tiết kiệm điện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Các TCTĐL/CTĐL phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể xã hội, trường học và các cơ quan truyền thông đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền TKĐ rộng khắp với nhiều chương trình thiết thực. Tập đoàn đã tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015 với tư cách là nhà tài trợ chính và đối tác đồng hành trong mọi hoạt động của chương trình. Nhân tháng sự kiện Giờ Trái đất, các Tổng công ty đã tổ chức phát động Tháng hành động tiết kiệm điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất và Phát động chương trình tiết kiệm điện 2015 thu hút đông đảo sự tham gia và chú ý của cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm cả nước ước thực hiện tiết kiệm được 1,56 tỷ kWh, tương đương 2,32% sản lượng điện thương phẩm. Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện cao nhất, đạt 2,59% điện thương phẩm. Kết quả này đã góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho nền kinh tế.

3. Tình hình vận hành thị trường điện:

Thị trường phát điện cạnh tranh vận hành trong mùa khô với điều kiện phức tạp về thời tiết, thuỷ văn và cung cấp khí. Số nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện (TTĐ) là 59 nhà máy thuộc 50 đơn vị phát điện với tổng công suất khoảng 14.000 MW, chiếm 37,5% công suất toàn hệ thống. Các đơn vị phát điện trực tiếp tham gia TTĐ tuân thủ đúng quy định về chào giá, quy định về TTĐ. TTĐ hoạt động ổn định, liên tục không có thời điểm nào phải ngừng.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống điện được vận hành hợp lý. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh điện năng bám sát diễn biến tình hình cấp khí, than và thời tiết thuỷ văn cũng như nhu cầu phụ tải điện từng tuần, từng tháng đảm bảo tính kinh tế của hệ thống điện.

Tập đoàn và các nhà máy thủy điện đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi và các địa phương vận hành điều tiết các hồ thủy điện đáp ứng nhu cầu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu, nhu cầu đẩy mặn của các địa phương vùng hạ du, đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang bị khô hạn nghiêm trọng, kéo dài.

Mực nước các hồ thủy điện miền Trung - Tây Nguyên

 

Mực nước chết

(m)

Mực nước ngày 06/07/2015

Mực nước ngày 06/07/2014

Chênh lệnh

2015-2014

Sông Bung 4

205,0

207,8

214,3

-6,51

Vĩnh Sơn B

813,6

815,0

824,0

-8,98

Pleikrông

537,0

540,1

543,9

-3,77

Ialy

490,0

495,2

497,4

-2,23

Sê San 4

210,0

211,3

210,9

0,38

Krông H'năng

242,5

246,2

243,3

2,96

Sông Ba Hạ

101,0

101,4

101,6

-0,19

Kanak

485,0

490,5

487,8

2,66

Buôn Tua Srah

465,0

468,8

469,7

-0,89

ĐakR'tih B1

603,0

603,0

605,5

-2,47

Đăk Mi 4A

240,0

241,8

246,3

-4,50

Hương Điền

46,0

50,2

46,6

3,63

Đồng Nai 3

570,0

574,6

572,5

2,12

 4. Công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn

Trong 6 tháng đầu năm 2015, các Tổng Công ty Điện lực đã tiếp nhận 145 xã (trong đó có 33 xã RE II) với 265.370 hộ sử dụng điện ở nông thôn. Như vậy, cho đến tháng 6/2015 các Tổng Công ty Điện lực đã bán điện trực tiếp đến 88% số xã có điện trên cả nước (7.932/9.017 xã), với 83,9% số hộ nông thôn (14,25/16,97 triệu hộ). Số xã do các tổ chức quản lý điện của địa phương còn đang quản lý và bán lẻ là 1.112 xã, với 2,39 triệu hộ nông thôn.

5. Tình hình đầu tư xây dựng:

Việc triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2015 của Tập đoàn có thuận lợi do công tác thu xếp, bố trí và giải ngân vốn đầu tư các dự án điện thuận lợi hơn so các năm trước. Tình hình thi công của hầu hết các dự án nguồn và lưới điện đều duy trì đúng tiến độ.

Kết quả thực hiện các dự án trong 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

a. Về nguồn điện:

- Đã hòa lưới phát điện 05 tổ máy với tổng công suất 2.654MW, gồm: Nhiệt điện Mông Dương 1 (2x540MW), Nhiệt điện Duyên Hải 1 (2x622MW) và tổ máy 2 Nhiệt điện Ô Môn I (330MW).

- Các Dự án thủy điện Lai Châu, Huội Quảng vẫn đang bám sát mục tiêu phát điện tổ máy 1 vào cuối năm 2015, trong đó đã hoàn thành nút cống dẫn dòng Thủy điện Lai Châu.

- Các dự án nguồn điện cấp bách cấp điện miền Nam (gồm: các dự án tại các Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải) và các dự án: Nhiệt điện Thái Bình, Thủy điện Sông Bung 2, Thủy điện Trung Sơn tình hình triển khai cơ bản bám sát tiến độ.

- Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận đã và đang triển khai các thủ tục đầu tư đối với tất cả các dự án thành phần theo tiến độ đề ra. Hiện nay, Chính phủ đã phê duyệt dự án di dân tái định cư; Bộ Công Thương đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch địa điểm Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

 b. Về lưới điện: Trong 6 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn và các đơn vị đã thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng lớn và đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện quan trọng, nâng cao năng lực truyền tải Bắc - Nam để cấp điện miền Nam và tăng cường khả năng cấp điện cho các phụ tải tại nhiều khu vực. Cụ thể:

- Đã hoàn thành đóng điện 91 công trình lưới điện 110 - 500kV (trong đó có 3 công trình 500kV, 18 công trình 220kV và 70 công trình 110kV) và khởi công xây dựng được 67 công trình lưới điện 110 - 500kV (bao gồm 2 công trình 500kV, 17 công trình 220kV và 48 công trình 110kV).

- Các dự án đảm bảo cấp điện miền Nam: Đã hoàn thành các công trình: Nâng cấp tụ bù dọc đoạn 500kV Nho Quan – Hà Tĩnh, nâng công suất trạm biến áp 500kV Ô Môn và các công trình đường dây 220kV Nhiệt điện Vĩnh Tân - Phan Thiết (đồng bộ Nhiệt điện Vĩnh Tân 2), Mỏ Cày - Bến Tre (đồng bộ Nhiệt điện Duyên Hải 1) góp phần nâng cao năng lực hệ thống truyền tải và đảm bảo cấp điện miền Nam, đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ.

- Các dự án đồng bộ nguồn điện: Hoàn thành các công trình lưới điện đồng bộ nguồn điện, như: đường dây 500kV đấu nối Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Mạo Khê - Hải Dương 2, Cao Bằng - Bắc Kạn. Đường dây 500kV Sơn La - Lai Châu đáp ứng yêu cầu đồng bộ tiến độ phát điện tổ máy 1 Thủy điện Lai Châu.

- Các dự án quan trọng khác: Đã hoàn thành các công trình lưới điện quan trọng đảm bảo cấp điện cho TP. Hà Nội (gồm các đường dây 220kV Vân Trì - Chèm, Chèm - Tây Hồ và trạm biến áp 220kV Tây Hồ), cấp điện cho SAMSUNG Bắc Ninh (lắp máy 220kV tại TBA Hiệp Hòa và đường dây 110kV Hiệp Hòa - Yên Phong).

- Các dự án cấp điện nông thôn: Hoàn thành dự án cấp điện cho trung tâm hành chính huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang), cấp điện cho 5 xã đảo là Quan Lạn, Minh Châu, Bản Sen, Ngọc Vừng, Thắng Lợi (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh)  và cấp điện cho xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh).

c. Thực hiện giá trị đầu tư xây dựng: Trong 6 tháng đầu năm 2015, ước giá trị khối lượng thực hiện đạt 54.290 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ năm 2014; giá trị giải ngân đạt 43.201 tỷ đồng. Một số dự án khối lượng thực hiện đạt cao như: Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Huội Quảng, Nhiệt điện Mông Dương 1, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Duyên Hải 1, 3...

III. Một số nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2015:

1. Về sản xuất và cung ứng điện

Trong tháng 7, dự kiến phụ tải của hệ thống điện bình quân là 478 triệu kWh/ngày, công suất cực đại khoảng 24.200 MW.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 7/2015: Đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện cho những ngày nắng nóng trong kỳ thi THPT quốc gia. Trong tháng sẽ khai thác các hồ thuỷ điện theo biểu đồ, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương; các hồ thuỷ điện miền Bắc sẽ chuyển sang khai thác cao khi có lũ về. Các tổ máy nhiệt điện than khai thác theo kế hoạch điều tiết thuỷ điện; khai thác cao tua bin khí theo khả năng cấp khí, đảm bảo cấp điện miền Nam và tiết kiệm nước các hồ thủy điện miền Nam.

Tháng 7, miền Bắc và miền Trung bước vào mùa mưa, bão với những diễn biến và ảnh hưởng khó lường đối với tất cả các khâu sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án phòng chống để đối phó, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình và an toàn cho nhân dân, chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để khắc phục nhanh các sự cố do thiên tai gây ra; các đơn vị quản lý lưới điện tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện khu vực có khả năng sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, trạm và có phương án xử lý kịp thời. 

2. Về kinh doanh điện, thị trường điện

- Tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động của Thị trường phát điện cạnh tranh, giải quyết các khó khăn vướng mắc về thanh toán trên TTĐ cho các NMĐ trực tiếp tham gia TTĐ;

- Hoàn thành và báo cáo HĐTV EVN Đề án đưa các nhà máy thủy điện đa mục tiêu tham gia TTĐ để trình Bộ Công Thương/ Cục Điều tiết điện lực thông qua.

- Triển khai xây dựng Đề án đào tạo, Đề án xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ TTĐ bán buôn sau khi thiết kế chi tiết TTĐ bán buôn được phê duyệt.

3. Về đầu tư xây dựng

a. Nguồn điện: Cấp PAC tổ máy 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và hoàn thành công tác chạy nghiệm thu tổ máy và cấp PAC tổ máy 1 Nhiệt điện Duyên Hải 1.

b. Lưới điện: Hoàn thành đóng điện các công trình: Đường dây 220kV Thường Tín - Kim Động, Tân Định - Uyên Hưng, Duyên Hải - Mỏ Cày, Phan Thiết - Phú Mỹ 2, Trảng Bàng - Tây Ninh, đường dây 220kV Sơn La - Mường La mạch 2; các trạm biến áp 220kV Tây Ninh, Kon Tum, Ngũ Hành Sơn và đóng điện các xuất tuyến 110kV sau trạm 220kV Tây Hồ...

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Ban Quan hệ cộng đồng - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Điện thoại: 04.66946405/66946413                           Fax: 04.66946402

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình - Hà Nội;

Ban Quan hệ cộng đồng EVN

Hỗ trợ trực tuyến
CEO
hỗ trợ trực tuyến THANH HUNG SINH
  0913691899
  thanhhungsinh@nnc.net.vn
CFO
hỗ trợ trực tuyến NGUYEN THI HOA LAN
  0913501877
  nguyenhoalan@nnc.net.vn
ADMIN
hỗ trợ trực tuyến ADMIN
  024.37849934
  tchc@nnc.net.vn
Hotline: +84 913691899
 » VTV1- Công ty TNHH Nhất Nước công trình Tịnh Biên
 » Thiết bị bảo vệ chống cháy nổ máy biến áp cách điện dầu 110kV tới 500KV
 » Thi công hệ thống điện
 » Thi công xây lắp
Thống kê
  • Trực tuyến: 6
  • Lượt truy cập: 910914